ПЛАТНІ РОБОТИ
Банківська справа
БЖД та охорона праці
Біологія і генетика
Бухгалтерський облік та аудит
Державне будівництво і державне управління
Ділова мова та діловодство
Екологія
Економіка (макро-, мікро-, підприємства, теорії і т.п.)
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економічна безпека
Економічна історія
Етика і естетика
Інформатика та комп. техніка
Історія держави і права
Історія економічних вчень
Історія і теорія соціальної роботи
Історія України
Кадрова політика
Комп. мережі
Культурологія
Логіка
Маркетинг
Мат. програмування
Менеджмент
Основи бізнесу
Паблік рілейшнз
Патентознавство
Педагогіка
Політична економія
Політологія
Право (всі види)
Психологія
Релігієзнавство
Різне
РПС (економічна географія)
Система технологій
Системний аналіз
Соціологія
Соціологія праці
Статистика
Страхування
Теорія ймовірності і мат. статистика
Товарознавство
Українська мова
Фізичне виховання і спорт
Філософія
Фінанси
НОВИНИ САЙТУ

26.08.2009
Створена нова колекція БЕЗКОШТОВНИХ високоякісних робіт!

27.08.2009
Як швидко отримати готову платну роботу на цьому сайті?


Яндекс.Метрика
рефераты по матметодам математическим методам в экономике

Бизнес-план (структура, содержание). Методические указания к разработке


            0.80 табл. 1.6
                       1.20 прим. 1.13
  всего (постановщики задачи) -----               24
  всего (программисты) ------------               30


  всего по проекту ----------------               308


 Машинное время        61 табл. 4.80
                       1.10 табл. 1.7
                       1.10 прим. 1.17
  всего (машинное время) ----------               74


          ----- 

      Iпр = 0.7119/0.535 = 1.33

   Цена аналога равна 76000 рублей, отсуда цена разрабатываемого
товара расчитывается по формуле:

            Цн = Ца * Iпр = 76000*1.33=101080 руб.

   Итак, стоимость ПП разрабатываемого фирмой составляет 101080 руб-
лей.
   Для погашения затрат на производство ПП с учетом годовой бан-
ковской тарифной ставки мы должны продать 4299756/101080=42 пакета.
Затраты на единицу продукции составляют 67800 рублей. Прибыль с каждо-
го ПП равна 33280 рублей.

                

оженные средства составит в первое время 49%. Та-
кой высокий процент объясняется необходимостью возрата затрат на раз-
работку СОПП с учетом годовой банковской кредитной 
Яндекс.Метрика