ПЛАТНІ РОБОТИ
Банківська справа
БЖД та охорона праці
Біологія і генетика
Бухгалтерський облік та аудит
Державне будівництво і державне управління
Ділова мова та діловодство
Екологія
Економіка (макро-, мікро-, підприємства, теорії і т.п.)
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економічна безпека
Економічна історія
Етика і естетика
Інформатика та комп. техніка
Історія держави і права
Історія економічних вчень
Історія і теорія соціальної роботи
Історія України
Кадрова політика
Комп. мережі
Культурологія
Логіка
Маркетинг
Мат. програмування
Менеджмент
Основи бізнесу
Паблік рілейшнз
Патентознавство
Педагогіка
Політична економія
Політологія
Право (всі види)
Психологія
Релігієзнавство
Різне
РПС (економічна географія)
Система технологій
Системний аналіз
Соціологія
Соціологія праці
Статистика
Страхування
Теорія ймовірності і мат. статистика
Товарознавство
Українська мова
Фізичне виховання і спорт
Філософія
Фінанси
НОВИНИ САЙТУ

26.08.2009
Створена нова колекція БЕЗКОШТОВНИХ високоякісних робіт!

27.08.2009
Як швидко отримати готову платну роботу на цьому сайті?


Яндекс.Метрика
рефераты по матметодам математическим методам в экономике

Программа оптимизации рискового портфеля

х = ((/2)*В-1*е + ((/2)* В-1*m, (**)

подставив это решение в первое и второе условия, получим два уравнения для определения (/2 и (/2:

(е(*В-1*е)*(/2 + (е(*В-1*m)*(/2 =1
(m(*B-1*e)*(/2 + (m(*В-1*m)*(/2 =mp.

Решая два последних уравнения по правилу Крамера, находим
(/2 = ((m(*В-1*m)-mp*(е(*В-1*m))/((е(*В-1*е)*(m(*В-1*m)-(m(*B-1*e)2)
(/2 = (mp*(е(*В-1*е)-(m(*B-1*e))/((е(*В-1*е)*(m(*В-1*m)-(m(*B-1*e)2)

Подставляя это решение в (**) получаем следующую структуру оптимального портфеля:

[(m(*В-1*m)-mp*(е(*В-1*m)]*В-1*е + [mp*(е(*В-1*е) - (m(*B-1*e)]*В-1*m
x* =
(е(*В-1*е)*(m(*В-1*m) - (m(*B-1*e)2

Простой подстановкой убеждаемся, что е(*х*=1 и m(*х*=mp.
Кроме того, находим минимальную дисперсию, соответствующую оптимальной структуре:

[m2p*(е(*В-1*е) – 2*mp*(m(*B-1*e) + (m(*В-1*m)]
D*p=
[(е(*В-1*е)*(m(*В-1*m) - (m(*B-1*e)2]

Тогда (*p=( D*p, что и является минимальным риском портфеля.
Если x*i?0, то это означает рекомендацию вложить долю x*i наличного капитала в ценные бумаги i-го вида. Если же x*i<0, то содержательно это означает провести операцию “short sale” (“короткая продажа”).
Что это за операция? Инвестор, формирующий портфель, обязуется через какое-то время поставить ценные бумаги i-го вида (вместе с доходом, какой они принесли бы их владельцу за это время). За это сейчас он получает их денежный эквивалент. Эти деньги он присоединяет к своему капиталу и покупает рекомендуемые оптимальным решением ценные бумаги. Так как ценные бумаги других видов (т.е. не i-го вида) более эффективны, то инвестор оказывается в выигрыше.
Математически эта операция значит, что нужно исключить этот вид ценных бумаг из рассмотрения и решить задачу заново.write( ,i,-ого вида : );
readln(m[i]);
if (m[i]<0) then
begin
writeln( Ошибка ввода! Число должно быть положительным! );
goto out2;
end;
end;
writeln;
writeln(!!! При вводе рисков и совместных вариаций ценных бумаг следует);
writeln( быть внимательным, так как программа не расчитана на линейную);
writeln( связь доходностей ценных бумаг. Поэтому рекомендуется не вводить);
writeln( пропорциональные риски и совместные вариации ценных бумаг!!!);
writeln;
writeln( Введите риск (среднее квадратическое отклонение(СКО)) ценных бумаг: );
for i:=1 to n do
begin
out3:
write( ,i,-ого вида : );
readln(z);
if (z<0) then
begin
writeln( Ошибка ввода! Число должно быть положительным! );
goto out3;
end;
b[i,i]:=z*z;
end;

writeln;
writeln( Введите совместную вариацию (корреляционный момент) ценных бумаг.);
writeln( Она не должна быть больше произведения СКО этих бумаг.);
for i:=1 to n do
Яндекс.Метрика